Dojazd

Kontakt
ul. Piaskowa 3, Gdynia, 81-012
Znajdź nas na

O LPG

Czysta energia

LPG przy spalaniu nie dymi i nie powoduje powstawania trujących gazów ani stałych pozostałości. LPG nie stanowi zagrożenia dla wód gruntowych i gleby, jest zupełnie nietoksyczny i może być stosowany na obszarach chronionych.

Dostępność

Gaz płynny, dzięki możliwości łatwego transportu i magazynowania jest paliwem mobilnym<br /> i wygodnym. Może być stosowany nawet w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie ma możliwości używania innego źródła energii.

Kompatybilność

Możesz z łatwością używać innowacyjnego systemu grzewczego LPG z pompami grzewczymi lub panelami solarnymi i cieszyć się korzyściami z tego źródła energii. Dzięki temu, że LPG może zasilić urządzenia niemal natychmiast, dobrze sprawdza się jako zapasowe źródło energii.

Oszczędność

Gaz płynny jest często tańszy niż energia elektryczna bądź olej opałowy. Ma przy tym właściwości bardzo zbliżone do gazu ziemnego, dzięki czemu urządzenia nim zasilane można bezproblemowo przełączyć na gaz ziemny.

Wydajność i uniwersalność

LPG to wszechstronny gaz. Korzystając z niego możesz ogrzewać, gotować, grillować, piec, oświetlać, ochładzać czy nawet produkować prąd. Dodatkowo LPG ma dobrą wartość kaloryczną, a dzięki krótkiemu okresowi rozpalania palników można bardzo szybko uruchomić zasilane nim urządzenia. Jednocześnie dzięki większym pojemnościom zbiorników i butli można ograniczyć częstotliwość dostaw.

LPG powstał pod powierzchnią ziemi w procesie trwającym miliony lat. Platformy wiertnicze wydobywają gaz w postaci mieszanki, która następnie jest rozdzielana na metan (gaz główny), gazy skroplone (propan i butan) oraz inne gazy. Gaz płynny produkowany jest również w rafineriach ropy naftowej.

 

LPG, to gaz węglowodorowy który skrapla się w zamkniętych pojemnikach (zbiornikach, butlach) w normalnej temperaturze i pod niskim ciśnieniem. Zazwyczaj LPG to albo propan (C3H8), butan (C4H10) albo mieszanka jednego i drugiego.

 

Propan posiada niższy punkt wrzenia od butanu, co powoduje, że przechodzi ze stanu ciekłego w lotny nawet w bardzo niskich temperaturach, nawet do -45°C. Przy przechowywaniu w postaci ciekłej w zbiorniku wytwarza wyższe ciśnienie niż butan w tej samej temperaturze. Propan jest więc bardziej przydatny do przechowywania i użycia na zewnątrz. Może być stosowany do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i handlowych, ogrzewania wody i gotowania. Posiada liczne zastosowania w przemyśle i rolnictwie.

 

Butan posiada niższe ciśnienie pary w takich samych temperaturach, w związku z czym jest bardziej przydatny do użycia we wnętrzach oraz na zewnątrz latem i w cieplejszym klimacie. Gaz ten również posiada różnorodne zastosowania. LPG jest samo w sobie niewidoczne i bezwonne. Typowy zapach gazu pochodzi poprzez dodanie chemicznego zapachu, tak abyśmy byli w stanie zwrócić uwagę na obecność gazu.

 

Obecnie, 60% zapotrzebowania na gaz w Europie jest pokrywane bezpośrednio przez zasoby dostępne na kontynencie, pozostałe 40% uzupełniają rafinerie.

Dla CDG zarządzanie bezpieczeństwem jest integralną częścią prowadzonego biznesu.Z uwagi na środowisko, w którym operujemy odgrywa dla firmy kluczową, wręcz priorytetową rolę.Rozumiemy, że tylko poprzez właściwą identyfikację i minimalizację zagrożeń możemy ochronić naszych Klientów i pracowników przed urazami.

 

Celem wprowadzonego systemu zarządzania bezpieczeństwem jest:

 • Prowadzenie działalności w pełnej zgodności z ogólnymi zasadami, wewnętrznymi standardami, politykami oraz przepisami prawa krajowego;
 • Redukcja ryzyka związanego z prowadzoną działalnością do poziomu tak niskiego, jak to praktycznie wykonalne;
 • Osiągnięcie celu ZERO wypadków;

Bezpieczeństwo ogólne

 

Gaz płynny jest łatwopalny, podobnie jak inne paliwa na bazie ropy naftowej. Należy go przechowywaćz dala od źródeł ognia, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

 

Pary gazu płynnego są cięższe od powietrza.

 

W przypadku wycieku, gaz ściele się po ziemi i gromadzi się w obszarach najniżej położonych.

 

W razie wycieku, LPG można wykryć po nieprzyjemnym zapachu gazu.

 

Gaz płynny powoduje uszkodzenia kauczuku naturalnego i niektórych typów tworzyw sztucznych. Dlatego należy używać wyłącznie węży i innych akcesoriów przeznaczonych dla gazu płynnego.

 

Gaz płynny nie jest toksyczny, jednak nie wolno stosować go niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Należy zachować ostrożność stosując LPG.

LPG jest wspaniałym, ekologicznym źródłem energii. W porównaniu do większości innych źródeł energii takich jak olej opałowy czy paliwa stałe, gaz płynny jest czystym, wygodnym oraz wydajnym paliwem o szerokim wachlarzu zastosowań. Wybierając gaz płynny, wybieramy paliwo o najniższym negatywny wpływie na środowisko.

 

Korzyści dla naszego środowiska:

 • LPG jest czystym, przyjaznym środowisku i jednym z najmniej zanieczyszczających źródeł energii,
 • LPG nie produkuje sadzy, ani innych pozostałości,
 • Bardzo niska emisja spalin w porównaniu do innych paliw kopalnych,
 • Nietoksyczny,
 • LPG nie jest zagrożeniem dla wód gruntowych ani gleby, może być używane na obszarach chronionych,
 • LPG jest jednym z najnowocześniejszych źródeł energii,
 • Komisja Europejska zadeklarowała LPG jako alternatywne źródło energii jesienią 2002 roku.
 • Chcąc zachować nasze środowisko i ucząc się na błędach musimy działać teraz – LPG pomaga nam osiągnąć ten cel.
Emisja Drewno Wióry drzewne Słoma Olej grzewczy Gaz ziemny LPG
NOx 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 50 50
SO2 0 0 < 500 < 140 0 0
CO 500 – 5.000 250 – 2.500 500 – 5.000 2 – 20 < 2 < 2
CxHy 25 – 250 4 – 250 25 – 250 15 15 15
Dust < 100 < 250 < 1000 < 8 < 2 < 1

Czysta energia

LPG przy spalaniu nie dymi i nie powoduje powstawania trujących gazów ani stałych pozostałości. LPG nie stanowi zagrożenia dla wód gruntowych i gleby, jest zupełnie nietoksyczny i może być stosowany na obszarach chronionych.

Dostępność

Gaz płynny, dzięki możliwości łatwego transportu i magazynowania jest paliwem mobilnym<br /> i wygodnym. Może być stosowany nawet w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie ma możliwości używania innego źródła energii.

Kompatybilność

Możesz z łatwością używać innowacyjnego systemu grzewczego LPG z pompami grzewczymi lub panelami solarnymi i cieszyć się korzyściami z tego źródła energii. Dzięki temu, że LPG może zasilić urządzenia niemal natychmiast, dobrze sprawdza się jako zapasowe źródło energii.

Oszczędność

Gaz płynny jest często tańszy niż energia elektryczna bądź olej opałowy. Ma przy tym właściwości bardzo zbliżone do gazu ziemnego, dzięki czemu urządzenia nim zasilane można bezproblemowo przełączyć na gaz ziemny.

Wydajność i uniwersalność

LPG to wszechstronny gaz. Korzystając z niego możesz ogrzewać, gotować, grillować, piec, oświetlać, ochładzać czy nawet produkować prąd. Dodatkowo LPG ma dobrą wartość kaloryczną, a dzięki krótkiemu okresowi rozpalania palników można bardzo szybko uruchomić zasilane nim urządzenia. Jednocześnie dzięki większym pojemnościom zbiorników i butli można ograniczyć częstotliwość dostaw.

LPG powstał pod powierzchnią ziemi w procesie trwającym miliony lat. Platformy wiertnicze wydobywają gaz w postaci mieszanki, która następnie jest rozdzielana na metan (gaz główny), gazy skroplone (propan i butan) oraz inne gazy. Gaz płynny produkowany jest również w rafineriach ropy naftowej.

 

LPG, to gaz węglowodorowy który skrapla się w zamkniętych pojemnikach (zbiornikach, butlach) w normalnej temperaturze i pod niskim ciśnieniem. Zazwyczaj LPG to albo propan (C3H8), butan (C4H10) albo mieszanka jednego i drugiego.

 

Propan posiada niższy punkt wrzenia od butanu, co powoduje, że przechodzi ze stanu ciekłego w lotny nawet w bardzo niskich temperaturach, nawet do -45°C. Przy przechowywaniu w postaci ciekłej w zbiorniku wytwarza wyższe ciśnienie niż butan w tej samej temperaturze. Propan jest więc bardziej przydatny do przechowywania i użycia na zewnątrz. Może być stosowany do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i handlowych, ogrzewania wody i gotowania. Posiada liczne zastosowania w przemyśle i rolnictwie.

 

Butan posiada niższe ciśnienie pary w takich samych temperaturach, w związku z czym jest bardziej przydatny do użycia we wnętrzach oraz na zewnątrz latem i w cieplejszym klimacie. Gaz ten również posiada różnorodne zastosowania. LPG jest samo w sobie niewidoczne i bezwonne. Typowy zapach gazu pochodzi poprzez dodanie chemicznego zapachu, tak abyśmy byli w stanie zwrócić uwagę na obecność gazu.

 

Obecnie, 60% zapotrzebowania na gaz w Europie jest pokrywane bezpośrednio przez zasoby dostępne na kontynencie, pozostałe 40% uzupełniają rafinerie.

Dla CDG zarządzanie bezpieczeństwem jest integralną częścią prowadzonego biznesu.Z uwagi na środowisko, w którym operujemy odgrywa dla firmy kluczową, wręcz priorytetową rolę.Rozumiemy, że tylko poprzez właściwą identyfikację i minimalizację zagrożeń możemy ochronić naszych Klientów i pracowników przed urazami.

 

Celem wprowadzonego systemu zarządzania bezpieczeństwem jest:

 • Prowadzenie działalności w pełnej zgodności z ogólnymi zasadami, wewnętrznymi standardami, politykami oraz przepisami prawa krajowego;
 • Redukcja ryzyka związanego z prowadzoną działalnością do poziomu tak niskiego, jak to praktycznie wykonalne;
 • Osiągnięcie celu ZERO wypadków;

Bezpieczeństwo ogólne

 

Gaz płynny jest łatwopalny, podobnie jak inne paliwa na bazie ropy naftowej. Należy go przechowywaćz dala od źródeł ognia, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

 

Pary gazu płynnego są cięższe od powietrza.

 

W przypadku wycieku, gaz ściele się po ziemi i gromadzi się w obszarach najniżej położonych.

 

W razie wycieku, LPG można wykryć po nieprzyjemnym zapachu gazu.

 

Gaz płynny powoduje uszkodzenia kauczuku naturalnego i niektórych typów tworzyw sztucznych. Dlatego należy używać wyłącznie węży i innych akcesoriów przeznaczonych dla gazu płynnego.

 

Gaz płynny nie jest toksyczny, jednak nie wolno stosować go niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Należy zachować ostrożność stosując LPG.

LPG jest wspaniałym, ekologicznym źródłem energii. W porównaniu do większości innych źródeł energii takich jak olej opałowy czy paliwa stałe, gaz płynny jest czystym, wygodnym oraz wydajnym paliwem o szerokim wachlarzu zastosowań. Wybierając gaz płynny, wybieramy paliwo o najniższym negatywny wpływie na środowisko.

 

Korzyści dla naszego środowiska:

 • LPG jest czystym, przyjaznym środowisku i jednym z najmniej zanieczyszczających źródeł energii,
 • LPG nie produkuje sadzy, ani innych pozostałości,
 • Bardzo niska emisja spalin w porównaniu do innych paliw kopalnych,
 • Nietoksyczny,
 • LPG nie jest zagrożeniem dla wód gruntowych ani gleby, może być używane na obszarach chronionych,
 • LPG jest jednym z najnowocześniejszych źródeł energii,
 • Komisja Europejska zadeklarowała LPG jako alternatywne źródło energii jesienią 2002 roku.
 • Chcąc zachować nasze środowisko i ucząc się na błędach musimy działać teraz – LPG pomaga nam osiągnąć ten cel.
Emisja Drewno Wióry drzewne Słoma Olej grzewczy Gaz ziemny LPG
NOx 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 50 50
SO2 0 0 < 500 < 140 0 0
CO 500 – 5.000 250 – 2.500 500 – 5.000 2 – 20 < 2 < 2
CxHy 25 – 250 4 – 250 25 – 250 15 15 15
Dust < 100 < 250 < 1000 < 8 < 2 < 1